Tájékoztató a nyári mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos tűzvédelmi előírásokról

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.29.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) módosításra került és a módosított szabályozás 2022. június 13-án hatályba is lépett. Ez a módosítás érinti a nyári mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat is.

A téma aktualitása okán, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Kirendeltség) részéről szeretnénk felhívni a tisztelt figyelmüket az aratás, a rostnövénytárolás, kazalozás, terményszárítás valamint a mezőgazdasági erő- és munkagépek üzemeltetésével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokra, illetve a szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályaira.

A kalászos termény betakarításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a vonalas létesítményekkel (közút, vasút) határos területeken, arra vonatkozóan, hogy a terület mely részén kezdik meg a munkálatokat illetve hol szükséges a védőszántást kialakítani. megfelelő szélességű védőszántással, a tűzterjedés jelentősen csökkenthető! Szintén fokozott körültekintéssel kell eljárni a dohányzás kapcsán, mivel gabonatáblán még az erő- és munkagépek fülkéjében is tilos a dohányzás! Dohányzásra alkalmas hely kialakítható megfelelő távolságra a gabonatáblától (OTSZ 221. §).

A kazalozás, rostnövénytárolás tevékenységénél kiemelendő – a kazlak, tárolási egységek elhelyezési kritériumain túlmenően – a mezőn összerakott kazal körüli védőszántás szükségessége, amelynek kialakításához a tárcsázás is megengedett (OTSZ 222 – 224. §).

Ahol más jogszabály (önkormányzati rendelet) nem szabályozza, ott továbbra is tilos a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése!

Változott a bejelentésköteles tevékenységek megközelítése. Azokat a füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységeket, amelyek összetéveszthetőek a valós tűzesettel (csatornavizsgálat, filmforgatás…), az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Fejér megyében a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz) a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni. (OTSZ 225 – 228. §).

Csak előzetesen az üzemeltető által tartott műszaki vizsgálaton átesett és megfelelt erő- és munkagép vehet részt a kalászos termény betakarításában. Újdonság az előzőleg hatályos szabályozáshoz képest, hogy ezeken a járműveken szikracsapót vagy lapátot is el kell helyezni! Fontos a gépek rendszeres tisztítása, a ráhullott növényi hulladék folyamatos eltávolítása! (OTSZ 229 – 230. §).

Terményszárító berendezés üzemeltetése esetén a tűzvédelmi előírások megtartása és annak folyamatos, a gyártó kezelési utasításainak figyelembe vételével történő üzemelés közbeni ellenőrzése az üzemeltető illetve a kezelő személyzet felelőssége (OTSZ 231. §)

Kérem Önöket, hogy a fentiekről a helyben rendelkezésre álló kommunikációs csatornákon keresztül szíveskedjenek tájékoztatni a lakosságot és a környezetükben mezőgazdasági tevékenységgel, növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodókat, termelőket. A tűzesetek megelőzésének egyik alappillére az ágazatban foglalkozók felkészültsége, jogkövető magatartása, a részükről a vonatkozó tűzvédelmi előírások ismerete és gyakorlati alkalmazása!

Együttműködésüket köszönöm!

Székesfehérvár, 2022. június 28.

Tisztelettel: Sallai László tű. alezredes kirendeltségvezető

Fejlesztések

szechenyi2020

mfp

E-ügyintézés

eugyintezes

sztp

Szennyvíz projekt

szennyviprojekt

Keresés

Akadálymentes honlap

akadalymentes

Belépés

Hírlevél

Oldalainkat 121 vendég és 0 tag böngészi