eu

 

Összefoglaló

 

Ivóvízminőség javítás LOVASBERÉNY községben

Az Európai Únió és a Magyar Állam társfinanszírozásában támogatott pályázatok közül önkormányzatunk az ivóvízminöség javítására pályázatott. A Környezet és Energia Operatív Program Ivóvízminőség javítása Lovasberény Községben elnevezésű, KEOP-7.1.3.0/09-2010-0034 kódszámú a pályázati azonosítónk. Mint ismeretes előzőekben már kétszer lett benyújtva, és visszavonva, mert Testületi felhatalmazás nélkül történt a beadás. A Képviselőtestület tavaly októberben újra tárgyalta az ivóvízminőség javításának kérdéskörét, a műszaki tartalom pontos meghatározása mellett úgy döntött, hogy mégis élni kíván a lehetőséggel.

Miért is van szükség az ivóvíz tisztítására?

Lovasberényben az Önkormányzat tulajdonában lévő kutakból helyi vízbeszerzéssel a FEJÉRVÍZ Zrt biztosítja a közüzemű vízellátást. A községi vízmű üzemelése során a fogyasztókhoz juttatott víz egyes minőségi jellemzőiben jelenleg nem elégíti ki a 201/2001 Korm. rendelet 1. sz. mellékletében előírt határértékeket, nevezetesen arzén, vas és mangán tekintetében. Noha az eltérés nem tragikus, mégis a rendelet előírásainak megfelelő minőségű víz biztosítása az Önkormányzat kötelezően előírt feladata, melynek elmulasztása esetén a településünk bírság megfizetésére kötelezett. A szolgáltatónk köteles jelentést tenni a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének arról, hogy a településen a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet ivóvízminőségre vonatkozó határértékei hogyan alakulnak, s milyen intézkedéseket terveznek ezek betartására? Az ivóvízminőség javítási program a FEJÉRVÍZ szolgáltatási területén a megyében rajtunk kívül még hét települést érint.

Önkormányzatunk 2010. októberében nyújtott be előkészítésre pályázatot, hogy Európai Uniós forrásból valósulhasson meg az ivóvíz megfelelő minőségének biztosítása, legkevésbé terhelve az önkormányzat költségvetését.

A pályázati kiírás kétfordulós eljárásrend szerint zajlik. Az előkészítésre benyújtott pályázaton az Önkormányzat 10 157 500 Ft-ot nyert el, melyre Támogatási Szerződést kötött a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. Ehhez a támogatáshoz 1 792 500 Ft önerőt biztosított az Önkormányzat, melyet a tervek elkészítésére, pályázatírásra és kommunikációs tevékenységekre fordít.

Megvalósításra a pályázatot 2012. júliusában nyújtottuk be. A megvalósítás tervezett összköltsége nettó 275 279 000 Ft, melyhez 243 314 033 Ft támogatást igényeltünk, melyhez további fedezetet szükséges. Ennek biztosítását EU Önerő Alap pályázatából kívánjuk megvalósítani, így a kivitelezéshez az Önkormányzatnak saját forrásbevonásra nem lesz szüksége.

A projekt sikeres előkészítése és megvalósítása a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. segítségével történt.

Mi is készül valójában?

A kutak nyers vizének tisztításán kívül bizonyos hálózat fejlesztések. A vezetékszakaszok körvezetékké alakítása, ahol ez még nem megoldott. Elkerülve ezzel a pangó vezetékszakaszokat, ahol nem biztosítható az ivóvízminőség. A tolózár aknák számának növelését annak érdekében, hogy a csőtörések alkalmával minél kisebb településrészeket kelljen a szolgáltatásból kivonni. Az aknák átalakítása, bővítése oly módon, hogy a vezeték szakaszok mechanikai tisztítása megoldhatóvá váljon. A csővezetékek belső tisztítása nélkül az évtizedes lerakódások nem távolíthatók el. S nem utolsó sorban az 1-es kút melléfúrásos felújítását is elvégezzük.

Az előkészítés során még számos feladat vár ránk. A bővítéssel érintett területekre szolgalmi tervet kell készíttetni. Össze kell állíttatni a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt. Vízjogi létesítési Engedélyt kell kérni a megvalósítandó műszaki tartalomra. Eleget kell tenni a vállalt kommunikációnak, valamint biztosítani kell a folyamat során az esélyegyenlőséget.

Mennyi lesz a vízdíj?

Őszintén meg kell vallanom, nem tudom! De hogy lehet ez, kérdezhetnék? Egyszerűen azért nem tudom meghatározni, mert az Önkormányzatok jogköréből a közeljövőben kikerül az ármegállapítás joga. A víziközművek esetében központi ármegállapítás lesz. Az elképzelések szerint, feloldva azt az aránytalanságot, amely jelenleg tapasztalható, nevezetesen azt, hogy az országban van 200 és 2000 Ft-os vízdíj is. De mi alapján módosul? Az előzetes információk szerint befolyásolja az, hogy a település mely országrészben fekszik, valamint a helyi sajátosságok, például mennyi a kitermelés tényleges költsége. Mindezekre figyelemmel elsődlegesen nem a tisztítás költsége lesz a mérvadó a vízdíj változásában, hanem az a koncepció, amely meghatározza a térségünkben elszámolható vízdíj nagyságrendjét!

Miért is foglalkozom ilyen részletesen a kérdéssel?

Csupán azért, mert az ivóvízminőség javítási program beindításának egyik markáns ellenérve az volt, ha megvalósul milyen drága lesz majd a víz! Az elmúlt időszak történései rávilágítottak arra a tényre, hogy egyrészt, a problémával kötelezően foglalkoznia kell minden településnek, melyeket érint, másrészt ha nem csinálnánk semmit, nem fejlesztenénk, akkor is változna a vízdíjunk a központi ármegállapítás miatt!

A mérlegelés kapcsán ne feledkezzünk meg egy dologról, az egészség a legfontosabb!

Ennek megőrzése érdekében alapvető az egészséges ivóvíz!

Ha tehetünk, tegyünk érte, főleg úgy, hogy az állam minden támogatást megad a megvalósításhoz!

Kedvező döntés esetén a kivitelezés 2013. tavaszán megkezdődhet.

Szili Miklós
polgármester

 

 

sztp

E-ügyintézés

eugyintezes

Fejlesztések

szechenyi2020

mfp

Szennyvíz projekt

szennyviprojekt

Keresés

Akadálymentes honlap

akadalymentes

Belépés

Hírlevél

Oldalainkat 329 vendég és 0 tag böngészi