Űrlapok

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezési érelemében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. E jogalanyok a keresetlevelet elektronikus úton, űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani.

A közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a keresetlevet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtatni.

Fenti kötelezettség teljesítéséhez Hivatalunk elkészítette az ÁNYK űrlapokat, melyeket Lovasberény község honlapján érhetnek el.

Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához LOVASBER_K01 űrlap

Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben LOVASBER_P26 űrlap

Lovasberény, 2016. július 20.

Dr. Koncz László
jegyző

LOVASBER_K01 kitöltési útmutató

LOVASBER_P26 kitöltési útmutató