Róna József Művelődési Ház és Könyvtár

 
emblema

 

muvhaz

8093 Lovasberény, Rákóczi Ferenc u. 1.
 
Láda-Handa Edina
Telefon: +36 30 072 8873
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
 
Horváthné Borostyán Tímea
Telefon: 22/456 019
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
facebook
 
 
 
 
 

A művelődési ház nyitva tartása

Hétfő
9 - 11
14 - 19.30 óráig
Kedd
8 - 12
14 - 19 óráig
Szerda
 
14 - 18 óráig
Csütörtök
8 - 12
14 - 19 óráig
Péntek
 
14 - 18.30 óráig
Szombat
 
A programok ideje alatt

A könyvtár nyitva tartása

Hétfő
 
14 - 18 óráig
Kedd
8 - 12
14 - 18 óráig
Szerda
 
14 - 18 óráig
Csütörtök
8 - 12
14 - 18 óráig
Péntek
 
14 - 18 óráig

 

Művelődési ház

INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR

Házirend

Az IKSZT a lakosság minden rétegének, művelődését, szabadidejének kulturált eltöltését szolgálja, a társasági élet kulturált feltételeit hivatott biztosítani.

Az intézményt nyitvatartási idő alatt látogathatják az érdeklődők, szolgáltatásait térítésmentesen vagy térítés ellenében vehetik igénybe.

Valamennyi látogatójának közös érdeke, hogy ügyeljen a környezet kulturáltságára, a helyiségek tisztaságára.

Az intézményi tulajdon védelme minden látogató kötelessége. Az intézményben található eszközöket mindenki köteles rendeltetésszerűen használni, a berendezések rongálása tilos! Az okozott károkat mindenki köteles megtéríteni.

A látogatók viselkedésükkel (kiabálás, egyéb zajkeltés) nem zavarhatják egymás munkáját és tevékenységét. Nem megfelelő magatartás esetén, amennyiben ez figyelmeztetés után sem szűnik meg, a rendbontónak el kell hagynia az épületet.

Mindenki köteles saját és mások testi épségére vigyázni. A foglalkozások ideje alatt a gyermek csoport tagjainak testi épségéért a mindenkori csoportvezető tartozik felelősséggel, felnőtt csoport esetében mindenki saját felelősségére vehet részt a foglalkozáson.

Az épületben tilos a dohányzás, tilos járművet és állatot behozni. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad és 18 éves kor alatt nem megengedett.

Az irodagépeket (fénymásoló, fax, scanner, nyomtató) csak az intézmény munkatársa kezelheti a szolgáltatási jegyzékében megállapított díjakért.

Az intézményben az értékekért felelősséget nem tudunk vállalni.

A szolgáltatások a teljes nyitvatartási idő alatt igénybe vehetők.

Térítés ellenében nyújtott szolgáltatások

Nyomtatás, fénymásolás

Fekete-fehér szöveg   20 Ft/oldal
Kétoldalas   30 Ft/oldal
Fekete-fehér kép   50 Ft/oldal
Faxolás   250 Ft/oldal
Laminálás   100 Ft/oldal
Spirálozás 1-50 lap  300 Ft 
  50-100 lap 400 Ft
  100-200 lap 500 Ft
 
 

Bérleti díjak

Nagyterem egész napos bérletéhez kapcsolódó kaució összege 50.000 Ft
Nagyterem színpaddal 3000 Ft/óra
Kisterem 1000 Ft/óra
Közösségi terem 1500 Ft/óra
Konyha használata 1000 Ft/óra

 

Az intézményt térítésmentesen használhatják: az önkormányzat intézményei, bejegyzett civil szervezetek, néptánccsoportok.

Az intézmény berendezési tárgyai sem térítésmentesen, sem térítés ellenében nem adhatók ki.

Az intézményben, ha a munkatársak nincsenek jelen, a bérlő köteles biztonsági személyzetről gondoskodni.

Számítógép használati szabályok

 • A számítógépek térítésmentes használhatók.
 • A számítógépek csak a munkatársak engedélyével használhatók.
 • Az internet használat tartalmilag szabad, mindaddig, amíg a látogató nem sért erkölcsi, etnikai, törvényi kereteket.
 • A számítógépekre otthonról hozott külső adathordozók csak a munkatársak engedélyével csatlakoztathatóak.
 • A látogató munkája megkezdése előtt bejegyzi kezdési, majd távozásakor befejezési időpontját a gép füzetébe.
 • Korlátozás nélkül használhatók a rendszerben feltelepített programok, és egyéb dokumentumok, de a gép alapvető beállításai nem változtathatók meg.
 • A látogatónak figyelni kell arra, hogy a szerzői joggal kapcsolatos előírásokat betartsa.
 • A számítógépeken csak jog tiszta programok használhatók. Még átmenetileg sem telepíthetők olyan programok, amelyek használatát vagy másolását jogszabályok tiltják.
 • Az operációs rendszer játékainak, valamint az interneten elérhető on-line játékok használata engedélyezett.
 • A számítógépeken az adathordozó használata előtt  víruskeresők futtatása kötelező.

 

Könyvtár

A régmúlt

Településünkön 1869. április 17-én alakult meg a Lovasberényi Olvasókör. Ekkor kezdte meg működését a községi népkönyvtár is. A Lovasberényi Egyesült Iparos Olvasókört 1925. december 27-én alapították, lényegében az 1869-es Olvasókör közművelődési céljait felelevenítve. A közművelődési körrel egy időben működött a római katolikus olvasókör és a református olvasókör is. A községben tehát ebben az időben négy könyvtár működött, az állomány nagysága körülbelül 2000-2500 kötet volt. 1944-ben községünk hadszíntérré vált, a könyvtárak működése megszűnt.

 
Napjaink könyvtára
 
Az információs társadalom létrejötte a könyvtárak életében jelentős átalakulást eredményezett. A könyvtár a községben egy információs bázist jelent, ahol a hagyományos dokumentumok mellett naprakész információkat nyerhetünk az internet segítségével. A könyvtár összes dokumentumainak száma meghaladja a tízezer kötetet, a beiratkozók száma pedig évente 300 fő, ennek fele tanuló.
 

A LOVASBERÉNYI KÖZSÉGI KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

 
A közművelődési könyvtár használatára minden állampolgár jogosult, ennek feltétele, hogy betartja a könyvtár használat szabályait.
 
Térítésmentes szolgáltatások:
 • helyben olvasás
 • könyv, folyóirat kölcsönzés
 • számítógép és internet használat
 • tájékoztatás
 • előjegyzés
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • rendezvények lebonyolítása
Beiratkozás:
 • a könyvtárba beiratkozó olvasót személyi vagy más érvényes igazolvány alapján lehet beírni
 • 14 éven aluli gyermekek beírásához szülői jótállás szükséges
 • a beiratkozónak ismernie kell és el kell fogadnia a könyvtárhasználat szabályait
 • az olvasó az adataiban bekövetkezett változást köteles a könyvtárnak bejelenteni
 • a beiratkozás ingyenes
A kölcsönzés szabályai:
 • a kölcsönzési idő négy hét, ami kétszer meghosszabbítható, ha a kölcsönzött dokumentumra nincs előjegyzés
 • egy személy egy alkalommal maximum hat könyvet kölcsönözhet
 • kézikönyveket csak helyben lehet használni
 • folyóiratok – az utolsó szám kivételével – egy hétre kölcsönözhetők
 • könyvtárközi kölcsönzésben megkapott művekre a küldő könyvtár rendelkezési az irányadók
 • a határidő után visszahozott könyvekre a könyvtár késedelmi díjat számít fel
 • az elveszett könyvek értékét meg kell téríteni, de a könyvtár kérheti az olvasótól a mű azonos kiadásának beszerzését vagy a könyv másolatának díját
 • amíg az olvasó az okozott kárt nem téríti meg a kölcsönzésből kizárja magát
 • a könyvtárhasználati szabályok alól – indokolt esetben – a könyvtár vezetője adhat felmentést
 
KÜLDETÉSNYILATKOZAT
 
A lovasberényi Községi Könyvtár a település nyilvános könyvtáraként fő feladatának tekinti, hogy az érdeklődők lehető legszélesebb köre számára biztosítsa a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra kincseinek megismerésére, a folyamatos önművelésre, a színvonalas szórakozásra.
Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával, és a könyvtári szolgáltatások szervezésével támogatjuk:
 • a szervezett oktatásban és az önképzésben résztvevő személyek tanulását,
 • az állampolgári jogok gyakorlásához, valamint a személyes és közösségi önmegvalósításhoz szükséges közhasznú ismeretek megszerzését,
 • a gazdaság, a társadalom, a tudomány és a kultúra területén való tájékozódást
 • az irodalmi és más művészeti ágak alkotóinak és alkotásainak megismerését,
 • a település értékeinek, gazdasági, társadalmi folyamatainak, kulturális, történelmi, néprajzi hagyományainak kutatását és bemutatását,
 • a szabadidő hasznos eltöltését.
A kitűzött célok megvalósítására törekedve:
 • a könyvtár állományát folyamatosan gyarapítjuk és frissítjük,
 • a korszerű elektronikus eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató, információs szolgáltatásait,
 • folyamatosan javítjuk a szolgáltatások személyi és tárgyi feltételeit,
 • részt veszünk és kihasználjuk a könyvtárközi kölcsönzés adta lehetőségeket,
 • részt veszünk megyei könyvtár által szervezett továbbképzéseken
 • lehetőséget biztosítunk a közösségi művelődésre,
 • munkánk során folyamatosan figyelembe vesszük a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgáljuk a használati szokásokat, igényeket, s ennek megfelelően módosítjuk, bővítjük a könyvtár szolgáltatásait.
Törekszünk arra, hogy a fenntartó Lovasberény Község Önkormányzat szándékával összhangban végezzük a nyilvános könyvtári szolgáltatást. Együtt működünk a községben lévő intézményekkel, civil szervezetekkel.