Óvodai beiratkozással kapcsolatos tájékoztató 2021/2022. nevelési évre

Tisztelt Szülők!

A kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a 2021/2022 nevelési évre tervezett beiratkozások menete eltér a gyakorlattól. Az egészségügyi szempontok figyelembe vételével az óvodák felvételi eljárása az előző évhez hasonlóan az alábbiak szerint módosul.

Tekintettel a járványügyi helyzetre a beiratkozás, illetve a felvételt kérő szándéknyilatkozatok kitöltése online történik, és ezeket kérjük visszaküldeni az Csicsergő Óvoda e-mail címére: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Óvodai beiratkozás időpontja: 2021.április 28-29.

Az önkormányzattól kapott lista alapján, melyet az Oktatási Hivatal állított össze, felvételre kerül minden olyan kisgyermek, aki 2021. augusztus 31.-ig betölti harmadik életévét. Ők óvodakötelessé válnak 2021 szeptember elsejétől. A felvételről az érintett szülők írásban értesítést kapnak. A pontos felvételi eljárás lebonyolítása érdekében kérjük a kedves szülőket, hogy a mellékelt Szándéknyilatkozatot, melyben megerősítik, hogy óvodánkba kívánják íratni gyermeküket,

2021. április 29.-ig

legyenek szívesek elküldeni az óvoda e-mail címére!

Ez érvényes azokra a gyermekekre is, akik más településről szeretnék intézményünkben igénybe venni az óvodai ellátást!

A Szándéknyilatkozat nyomtatvány letölthető Lovasberény község honlapjáról és a Csicsergő Óvoda Facebook csoportjából, valamint e-mailen is kérhető, illetve személyesen is átvehető az óvoda bejáratánál.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden óvodakötelessé vált, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető.

A beiratkozáshoz szükséges egyéb kötelező, személyes íratok bemutatására a gyermek óvodai nevelésének első napján kerül sor /gyermek-szülő személyazonosságot igazoló okmányai, lakcímkártya, gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ kártya, adókártya, illetve ha rendelkezik egyéb szakértői véleménnyel, ennek másolata /. A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, illetve ha hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek esetén az ezt igazoló dokumentumokat is kérjük.

Nem magyar állampolgárságú kiskorú óvodai jelentkezésénél a szülőnek igazolnia szükséges, hogy a gyermek milyen jogcímen tartózkodik Magyarországon (Nkt.92.)

Aki a szándéknyilatkozat mellé csatolni tudja a személyi okmányok másolatát, illetve szakértői véleményt, kérem, tegye meg a gördülékenyebb ügyintézés érdekében.

A Nemzeti Köznevelési Törvény hatályos rendelkezései alapján az a gyermek, aki 2021. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában köteles részt venni az óvodai foglalkozásokon (Nkt.8.§(2)).

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke külföldön teljesíti óvodakötelezettségét, köteles arról a beiratkozás utolsó napját követő 15 napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A felvételről, átvételről, a felvett gyermek csoportba történő beosztásáról egyeztetés után az óvoda vezetője dönt. Amennyiben a szülő másik óvodába szeretné járatni gyermekét, úgy abban az intézményben is és a területileg illetékes Csicsergő Óvodában is köteles beiratkozási szándékát jelezni. A felvételről a szülőt írásban tájékoztatja az óvoda egy hónapon belül. Felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be a jegyző, illetve az óvodavezető felé, mely ügyben a jegyző jár el és hoz döntést.

Az a szülő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el és ellene szabálysértési eljárás indítható.

További felvilágosítás kérhető /illetve előzetesen egyeztetett időpontban személyesen is/:
dr. Szendrei Attiláné intézményvezető 06 30/ 26 83 084 , 06 30/14 00 615 telefonszámon

 

Lovasberény, 2021.03.28.

dr. Szendrei Attiláné
óvodavezető

 

Szándéknyilatkozat nyomtatvány letölthető itt.

Fejlesztések

szechenyi2020

mfp

E-ügyintézés

eugyintezes

Szennyvíz projekt

szennyviprojekt

Keresés

Akadálymentes honlap

akadalymentes

Belépés

Hírlevél

Oldalainkat 264 vendég és 0 tag böngészi