Bursa Hungarica 2020.

Lovasberény Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatásban résztvevő nappali tagozatos hallgatók számára.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázói regisztrációt vagy belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva, aláírva a Lovasberény Község Önkormányzata Lovasberényi Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani. A pályázat, csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz papír alapon történő benyújtásának határideje: 2020. november 05.

További információt kaphatnak: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/, Lovasberényi Polgármesteri Hivatal 22/456-024/5 mellék.

Csatolandó mellékletek:

 

  • Hatósági bizonyítvány a pályázóval egy háztartásban élőkről
  • Pályázóval egy háztartásban élő, közép/felsőfokú tanulmányokat folytató testvér eredeti iskolalátogatási bizonyítványa/hallgatói jogviszony igazolása
  • Magyar Államkincstár által kiadott eredeti, megelőző havi családi pótlék igazolás
  • Tartós betegség, rokkantság, fogyatékosság esetén megállapító határozat
  • Pályázó családjában munkanélküli esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
  • Elvált szülők esetén, jogerős bírósági végzés havi tartásdíjról igazolás/nyilatkozat
  • Ha, a pályázó szülei külön élnek, erről nyilatkozat
  • Árvaellátást megállapító határozat, NYUFI igazolása
  • Pályázóval közös háztartásban élő nyilatkozata, ha rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik

 

Pályázatra jogosultak azok, akiknél az egy háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400%-át, 2020. évben 114.000.-Ft-ot.

Fejlesztések

szechenyi2020

mfp

E-ügyintézés

eugyintezes

Szennyvíz projekt

szennyviprojekt

Keresés

Akadálymentes honlap

akadalymentes

Belépés

Hírlevél

Oldalainkat 137 vendég és 0 tag böngészi