Álláshirdetés közművelődési munkatárs munkakör betöltésére

hivatalLovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Lovasberény Község Önkormányzata Integrált közösségi tér Közművelődési munkatárs munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8093 Lovasberény, Rákóczi utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Középfokú képesítés, közművelődési szakképesítés vagy annak megszerzése 2020.12.31. napjáig.
 • B kategóriás jogosítvány
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • ECDL
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közművelődés
 • ECDL

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások ismerete
 • Jó szintű helyi közösségi rendezvényeken szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • motivációs levél, mely tartalmazza a pályázónak az intézményben folytatott szakmai munkával kapcsolatos terveit, elképzeléseit
 • végzettséget igazoló iratok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Büntetlen előéletet igazoló 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Koncz László jegyző nyújt, a 06/22/456-024-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8093 Lovasberény, Kossuth utca 62.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1397-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: Közművelődési munkatárs.
 • Személyesen: dr. Koncz László jegyző, Fejér megye, 8093 Lovasberény, Kossuth utca 62.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A bejövő pályázatokat a képviselő-testület bírálja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.lovasbereny.hu - 2019. július 8.
 • Lovasberény Község Önkormányzata hirdetőtábláján - 2019. július 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lovasbereny.hu honlapon szerezhet.

Fejlesztések

szechenyi2020

 

 

E-ügyintézés

eugyintezes

Szennyvíz projekt

szennyviprojekt

Keresés

Akadálymentes honlap

akadalymentes

Belépés

Hírlevél

Oldalainkat 430 vendég és 0 tag böngészi