ÉRTESÍTÉS AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL

Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2019/ 2020-as nevelési évre történő óvodai beíratásra és az azzal egybekötött nyílt napokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019. május 14-15-16. (kedd-szerda-csütörtök)
9 - 16 óráig

A beíratás helyszíne: Lovasberényi Csicsergő Óvoda és konyha

Három éves kortól kötelező az óvodai nevelés / Nkt. 8 §. /
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába. Be kell íratni minden gyermeket, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától ( 2019. szeptember 1-től) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül tölti be, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A felvétel folyamatos. Tehát beírathatóak azok a gyerekek, akik 2019. december 31.,illetve 2020. augusztus 31.-ig betöltik a 3. életévüket
Beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek és a szülő személyazonosító igazolványa
• a gyermek és a szülő lakcímigazolványa
• gyermek TAJ kártyája
• óvodai felvételi kérelem
Beíratáshoz szükséges „Felvételi kérelem” nyomtatvány az intézményben kérhető, illetve itt helyben is kitölthető!
Kérjük, amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű gyermek, hozza magával az erről szóló szakvéleményt, illetve ha rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg)
Bővebb felvilágosítás kérhető: óvoda telefonszáma: 22/ 456-017

dr. Szendrei Attiláné
óvodavezető

Fejlesztések

szechenyi2020

 

 

E-ügyintézés

eugyintezes

Szennyvíz projekt

szennyviprojekt

Keresés

Akadálymentes honlap

akadalymentes

Belépés

Hírlevél

Oldalainkat 150 vendég és 0 tag böngészi