Napközi Otthonos Óvoda

 

ovoda„A gyökerek persze nem látszanak,
de tudod, azok tartják a fát!” (görög költő)

8093 Lovasberény, Vörösmarty u. 2.
Telefon: 06/22/586-056
Telefon/fax: 06/22/456-017
e-mail: óEz az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
 

Az intézmény típusa: Önkormányzati - részben önálló

Befogadó képessége: 89 fő

Óvodai csoportok száma: 4

Foglalkoztatottak száma:

1 fő óvodavezető
8 fő óvónő
4 fő dajka
1 fő élelmezésvezető
4 fő konyhai alkalmazott

Óvodavezető: Szili Gabriella Viola

Óvodánk saját programmal működik.

Nevelési célunk:

A gyermekek egyéni érési folyamatához igazított sokoldalú, harmonikus fejlesztés az életkori sajátosságok figyelembe vételével, a természetóvás, a néphagyományok eszközeivel. A helyi adottságok, a természetes környezet mindezek megvalósítását maximálisan lehetővé teszik. Fejlődjön problémamegoldó képességük, legyen igényük társas kapcsolatokra, kommunikáljanak környezetükkel, alkalmazkodni tudjanak a követelményekhez. Mindezek a gyermeki szabadság tiszteletben tartásával, a játékos tanulás, komplex megismerés kötött és kötetlen formáiban, a tanulási képességek célzott fejlesztésével váljanak valóra.

A nevelőtestület gyermekképe, pedagógiai hitvallása:

A nevelőtestület munkájában döntő fontosságú a gyermeki személyiség egyéni fejlődési üteme, a gyermek egyéni képességei, a másság elfogadása, mert minden gyermek egyszeri, egyedi és megismételhetetlen. Sokoldalú, a nevelés valamennyi területét átfogó nevelőmunkára van szükség. Emocionális biztonság megszilárdításával testi, értelmi, közösségi nevelés biztosítása. Ez a munka folyamatos, tudatos, szervezett tanulást, önképzést tesz szükségessé a testület számára.

Az óvoda programjának megvalósítási színvonalát, minőségét, eredményességét

• az óvónők személyisége
• a nevelőtestületben uralkodó légkör
• a nyitottság
• együttműködés
• kreativitás
• tolerancia
• egymás munkájának, véleményének megbecsülése
• jelenségek komplex átlátása biztosítja.

Mindezek együttes erővel segítik a gyermekek sokrétű fejlődését, társadalmi elvárásokra való felkészülését.

Alapvető feladataink:
• az egészséges életmódra nevelés
• érzelmi biztonság megteremtése
• értelmi fejlesztés
• egyéni sajátosságok figyelembe vétele
• szocializáció fejlesztése
• anyanyelvi nevelés minden területen
• kommunikációs készség kialakítása, fejlesztése
• természet szeretetére való nevelés
• prevenció alkalmazása /gyermekvédelem, tanulási zavarok
• gyermekek feladattudatának folyamatos fejlesztése
• gyermekek önállóságának biztosítása
• család nevelő hatásának elfogadása, tiszteletben tartása
• folyamatos kapcsolat a családdal
Kiemelt feladataink:

A népi hagyományok, jeles ünnepek, a népi kultúra a gyermekek korának, fejlettségének megfelelő szinten történő beillesztése a mindennapi életbe.

Rendelkezünk HACCP minőségirányítási programmal.

Az óvoda hagyományos ünnepei, rendezvényei

Őszi ünnepeink:
• Tanévnyitó: a leendő első osztályosokat a leendő nyolcadik osztályosok kísérik át az ünnepségre.
• Idősek napja

Téli ünnepeink:
• Mikulás
• Karácsony
• Farsang

Tavaszi ünnepeink:
• Március 15.-e
• Húsvét
• Majális
• Anyák napja
• Csoportkirándulások
• Gyermeknap
• Kisebbek búcsúja a nagycsoportosoktól
• Ballagás