Szociális tűzifa igénylés

tuzifaLovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pénzbeli és természetbeni szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján kérelmet lehet benyújtani – mely a Hivatalban megtalálható –települési támogatásként vissza nem térítendő szociális tűzifa igénylésére.

A támogatás feltételei:

7. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő vagy egyedülálló esetén 200 %-át nem haladja meg.

8.§. (1) Kivételes méltányosságból jövedelemre tekintet nélkül a rendkívüli élethelyzetbe kerülő személy részére is megállapítható a rendkívüli települési támogatás, ha rendkívüli élethelyzetét hitelt érdemlően igazolja.

(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek, valamint időszakos vagy tartós létfenntartási gondnak minősül különösen:

a) hirtelen fellépő és kórházi ápolást igénylő betegség legalább 8 napos kezelés esetén,
b) családfenntartó halála,
c) egy hónapot meghaladóan rendszeres pénzellátás megszűnése (nyugdíjellátás, rokkant-ellátás, járadék folyósításának, illetve egyéb ellátás pl. családi pótlék megszűnése)
d) munkaviszony megszűnése a munkáltató rendes felmondása által,
e) lakhatást veszélyeztető krízisállapot (több hónapja fennálló lakásfenntartással kapcsolatos közüzemi, szolgáltatási díjhátralék),
f) lakhatását veszélyeztető elemi kár elszenvedése vagy
g) bűncselekmény, vagy szabálysértés (pl. rablás, lopás, betörés, stb.) következtében
elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet.

A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

A kérelmeket 2019. október 31. napjáig lehet a Lovasberényi Polgármesteri Hivatalnál benyújtani, amelyhez csatolni kell a kérelmező családjában élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat.

A kérelmeket a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester bírálja el, és a támogatásról határozattal dönt, legkésőbb 2019. november 8-ig.

Egy személynek, vagy a családnak adható tűzifa mennyisége körülbelül 3 m3, lehet a beérkezett kérelmek számától függően.

A döntést követő 30 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

Lovasberény Község
Önkormányzata

Fejlesztések

szechenyi2020

 

 

E-ügyintézés

eugyintezes

Szennyvíz projekt

szennyviprojekt

Keresés

Akadálymentes honlap

akadalymentes

Belépés

Hírlevél

Oldalainkat 443 vendég és 0 tag böngészi