ÉRTESÍTÉS AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL


Értesítjük a kedves Szülőket, hogy a 2024/ 2025-ös nevelési évre történő óvodai beíratásra
az alábbi időpontokban kerül sor:
2024. május 07-08-09 (kedd-szerda-csütörtök)
9.00 – 16.00 óráig

A beíratás helyszíne: Lovasberényi Csicsergő Óvoda és Konyha
8093 Lovasberény Vörösmarty utca 2. /kastéllyal szemben/

Három éves kortól kötelező az óvodai nevelés / Nkt. 8 §. /

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Be kell íratni minden olyan kisgyermeket, aki 2024. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napjától (2024. szeptember 1-től) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül tölti be, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A felvétel folyamatos. Tehát beírathatóak azok a gyerekek, akik 2024. december 31.,illetve 2025. augusztus 31.-ig betöltik a 3. életévüket és elérték a két és féléves korhatárt.

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek és a szülő személyazonosító igazolványa
• a gyermek és a szülő lakcímigazolványa
• gyermek TAJ kártyája, adókártyája
• óvodai felvételi kérelem

Beíratáshoz szükséges „Felvételi kérelem” nyomtatvány az intézményben előre is kérhető munkaidőben!
Kérjük, amennyiben gyermeke sajátos nevelési igényű gyermek, hozza magával az erről szóló szakvéleményt, illetve ha rendelkezik egyéb kedvezményre jogosító dokumentummal (rendszeres gyermekvédelmi támogatás, tartós beteg)

Bővebb felvilágosítás kérhető: óvoda telefonszáma: 22/ 456-017

Szili Gabriella Viola
óvodaigazgató

sztp

E-ügyintézés

eugyintezes

Fejlesztések

szechenyi2020

mfp

Szennyvíz projekt

szennyviprojekt

Keresés

Akadálymentes honlap

akadalymentes

Belépés

Hírlevél

Oldalainkat 301 vendég és 0 tag böngészi