Napközi Otthonos Óvoda

 

ovoda„A gyökerek persze nem látszanak,
de tudod, azok tartják a fát!” (görög költő)

8093 Lovasberény, Vörösmarty u. 2.
Telefon: 06/22/586-056
Telefon/fax: 06/22/456017
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
 
Az intézmény típusa: Önkormányzati - részben önálló
Befogadó képessége: 100 fő
Óvodai csoportok száma: 4
Foglalkoztatottak száma:
1 fő óvodavezető
8 fő óvónő
4 fő dajka
1 fő óvodatitkár
1 fő élelmezésvezető
6 fő konyhai alkalmazott
Óvodavezető: Dr. Szendrei Attiláné
 
Óvodánk saját programmal működik.
 
Nevelési célunk:
 
A gyermekek egyéni érési folyamatához igazított sokoldalú, harmonikus fejlesztés az életkori sajátosságok figyelembe vételével, a természetóvás, a néphagyományok eszközeivel. A helyi adottságok, a természetes környezet mindezek megvalósítását maximálisan lehetővé teszik. Fejlődjön problémamegoldó képességük, legyen igényük társas kapcsolatokra, kommunikáljanak környezetükkel, alkalmazkodni tudjanak a követelményekhez. Mindezek a gyermeki szabadság tiszteletben tartásával, a játékos tanulás, komplex megismerés kötött és kötetlen formáiban, a tanulási képességek célzott fejlesztésével váljanak valóra.
 
A nevelőtestület gyermekképe, pedagógiai hitvallása:
 
A nevelőtestület munkájában döntő fontosságú a gyermeki személyiség egyéni fejlődési üteme, a gyermek egyéni képességei, a másság elfogadása, mert minden gyermek egyszeri, egyedi és megismételhetetlen. Sokoldalú, a nevelés valamennyi területét átfogó nevelőmunkára van szükség. Emocionális biztonság megszilárdításával testi, értelmi, közösségi nevelés biztosítása. Ez a munka folyamatos, tudatos, szervezett tanulást, önképzést tesz szükségessé a testület számára.
 
Az óvoda programjának megvalósítási színvonalát, minőségét, eredményességét
  • az óvónők személyisége
  • a nevelőtestületben uralkodó légkör
  • a nyitottság
  • együttműködés
  • kreativitás
  • tolerancia
  • egymás munkájának, véleményének megbecsülése
  • jelenségek komplex átlátása biztosítja.
Mindezek együttes erővel segítik a gyermekek sokrétű fejlődését, társadalmi elvárásokra való felkészülését.
 
Alapvető feladataink:
  • az egészséges életmódra nevelés
  • érzelmi biztonság megteremtése
  • értelmi fejlesztés
  • szocializáció fejlesztése
  • anyanyelvi nevelés minden területen
  • kommunikációs készség kialakítása, fejlesztése
  • természet szeretetére való nevelés
  • prevenció alkalmazása /gyermekvédelem, tanulási zavarok
  • gyermekek feladattudatának folyamatos fejlesztése
  • gyermekek önállóságának biztosítása
  • család nevelő hatásának elfogadása, tiszteletben tartása
  • folyamatos kapcsolat a családdal
Kiemelt feladataink:
 
A népi hagyományok, jeles ünnepek, a népi kultúra a gyermekek korának, fejlettségének megfelelő szinten történő beillesztése a mindennapi életbe.
 
Rendelkezünk HACCP minőségirányítási programmal.
 
Az óvoda hagyományos ünnepei, rendezvényei
 
Őszi ünnepeink:
  • Tanévnyitó: a leendő elsőosztályosokat a leendő nyolcadik osztályosok kísérik le az iskolába.
  • Idősek napja
Téli ünnepeink:
  • Mikulás
  • Karácsonyi készülődés a szülőkkel
  • Karácsony
  • Farsang
  • Télűző mulatság
Tavaszi ünnepeink:
  • Nőnap
  • Március 15.-e
  • Húsvét
  • Majális
  • Anyák napja
  • Csoportkirándulások
  • Gyermeknappal egybekötött évzáró
  • Kisebbek búcsúja a nagycsoportosoktól
  • Ballagás

 

Pedagógiai program

SZMSZ