Hirdetmény

hivatalEzennel értesítem a tisztelt érintett Lakosságot, illetve a 4/2017. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Önkormányzatunk négy területet érintően módosítani kívánja a településszerkezeti tervet, a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XL 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök módosítása a Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül történik.

A tervdokumentáció 2018. június 26. napjától megtekinthető a www.lovasbereny.hu honlapon, illetve a Polgármesteri Hivatal igazgatási irodájában.

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendeletben meghatározott Partnerek élhetnek.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2018. június 26-tól - 2018. július 12-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a fenti időszakban, kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Az Önkormányzat lakossági fórumot is szervez a tervmódosítással kapcsolatban

2018. július 4-én 17 órakor
a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében.

Javaslatot, észrevételt tenni, véleményt nyilvánítani a lakossági fórumon szóban vagy azt követően 8 napon belül, azaz 2018. július 12-ig lehet, a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Lovasberény, 2018. június 25.

Szili Miklós
polgármester