Lakossági tájékoztató a szennyvízszippantással kapcsolatos alapdíj befizetéséről

hivatalA LIQUID PORTER Kft a közelmúltban kézbesítette az ingatlantulajdonosoknak a szolgáltatási szerződést, valamint egy felszólító levelet a 2016. évi alapdíj befizetésre és kettő csekket, amelyből az egyik a 2017. év I. félévi befizetésre vonatkozik.

Álláspontom szerint a szerződés hatályát egyoldalúan visszamenőlegesen megállapítani nem lehet. A szerződés a megkötése napjától hatályos ezért jogszerűen a szolgáltató 2017. év II. félév alapdíj befizetését követelheti.

Jogi álláspontomról levélben tájékoztattam a szolgáltatót is.

Javaslom az ingatlantulajdonosoknak, különösen akik már teljesítettek befizetést, hogy a szerződést írják alá, az aláírás alá pedig az aláírás napját is jelöljék meg /az aláírásom 2017. július .... napján történt/. Az aláírások alá
záradékként az alábbiakat írják: „ Záradék: a szerződés visszamenőleges hatályát nem fogadom el. A szerződés az aláírásom napjától hatályos." Az aláírt szerződés egy példányát küldjék vissza a szolgáltatónak.

Aki több csekket is befizetett a fentiek szerint aláírt szerződést visszaküldve jelezzék a szolgáltatónak, hogy a befizetést a következő félévre számolja el.

Akinek bármilyen kérdése van, úgy szívesen adok tájékoztatást a hivatalban, vagy telefonon.

Dr. Koncz László jegyző