Képviselő-testületi ülés

hivatalLovasberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt ülését 2017. május 25-én csütörtökön 18.00 órára a lovasberényi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termébe összehívom.

Napirendi pontok
1. Átfogó értékelés a 2016. évben végzett gyámügyi és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Dr. Koncz László jegyző
2. Sportcsarnok használatára vonatkozó kérelem
Előadó : Szili Miklós polgármester
3. Rákóczi u. 66. szám alatti buszmegálló ügye
Előadó: Szili Miklós polgármester
4. Beszámoló Lovasberény község közrendjének és közbiztonságának 2016. évi helyzetéről
Előadó: Szili Miklós polgármester
5. 2016. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentés
Előadó: Dr. Koncz László jegyző
6. Lovasberényi TE. támogatási kérelme
Előadó: Szili Miklós polgármester
7. Vörös-Kövesdi Edina bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelme
Előadó: Szili Miklós polgármester
8. Az év első újszülöttjének támogatásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Koncz László jegyző
Zárt ülés:
1. Önkormányzati lakás, bérleti díj hátralékkal kapcsolatos problémák megtárgyalása
Előadó: Szili Miklós polgármester

Lovasberény, 2017. május 19.

Tisztelettel:
Szili Miklós sk.
polgármester