Meghívó közmeghallgatásra

hivatalÉrtesítem a Tisztelt Lovasberényi Polgárokat, hogy Lovasberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 28-án (péntek) 18 órai kezdettel a művelődési házban KÖZMEGHALLGATÁST tart, melyre tisztelettel meghívom a község lakosságát, és valamennyi civil szervezet képviselőjét.

 

A közmeghallgatás tárgya:

1. Tájékoztató az új település fejlesztési koncepció és településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) elkészítésének munkafolyamatairól, lakossági kérdőívek kibocsátásáról.
előadó: Etl Antal település mérnök

2. Beszámoló a Képviselő-testület, és az Önkormányzat 2016. évi munkájáról, 2017. évi költségvetésről, és fejlesztési elképzelésekről,
előadó: Szili Miklós polgármester

3. Tájékoztató a háztartási szennyvíz begyűjtésével, elszállításával és díjazásával kapcsolatosan felmerült problémákról.
előadó: Szili Miklós polgármester

A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek!

Szili Miklós polgármester