Figyelem!

fejervizA Fejérvíz Zrt. Bicskei Üzemmérnöksége az alábbi levelet juttatta el önkormányzatunkhoz. Felhívjuk a figyelmet, hogy az említett visszaélés az ivóvíz-szolgáltatásra is vonatkozhat!

Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!

Ez úton  tájékoztatom, hogy a Fejérvíz Zrt Bicskei  Üzemmérnökségének településeit (eddig Bicske, és Mány településeken) rosszhiszemű csatorna ellenőrök járják, akik "a Fejérvíz Zrt-től várható jelentős csatorna büntetések" megelőzése végett felajánlják szolgálataikat az ingatlanukon lévő belső csatornahálózatuk ellenőrzésére és tisztítására.

Tényszerű ismereteink szerint a nevezett "vállalkozók" a haszontalan és szükségtelen szolgálatuk ellenértékeként rendkívül nagy összegeket (tényszerűen pl.: 70,000Ft-t.) kérnek. "Munkájukról" számlát és megbízási szerződést adnak át, ami azt a tényt feltételezi, hogy legálisan alapított vállalkozásokról van szó, amelyek ugyanakkor félrevezető hivatkozásokkal, megfélemlítéssel csalják ki jellemzően idős ill. döntésükben korlátozott áldozataiktól a pénzt.

Ezúton határozottan leszögezzük, hogy Társaságunknak, mint a településükön működő vízi közmű szolgáltatónak munkatársai nem ill. nem ilyen módon végzik ellenőrzési tevékenységüket; munkatársaink minden esetben vízműves járművel, Fejérvizes ruhában, és fényképes kitűzővel jelennek meg az ellenőrzésbe vont felhasználóknál, ill. mindenkor értesítést kapnak az érintett hatóságok (Rendőrség, Járási hivatal).

Az ügyel kapcsolatban Társaságunk honlapján közzétettünk egy értesítést, ill. Üzemmérnökségünk közvetlenül is felvette a kapcsolatot a Bicskei Rendőrkapitánysággal (jelen állás szerint eredménytelenül).

Kérjük a tisztelt település vezetést, hogy a településük lakosságát a helyileg szokásos módon informálja a fennálló veszélyről.

Tisztelettel:
Gulyás József
üzemmérnökség vezető